Jaroslava Přerovská

překladatelka a lektorka soft skills

Nabízím jazykové služby pro anglický, francouzský, slovenský a český jazyk, zejména překlady a korektury textů. Specializuji se na ekonomické, marketingové, technické a právní oblasti. Poskytuji také soudní neboli ověřené překlady.

Vystudovala jsem angličtinu a francouzštinu. Několik let jsem vyučovala oba jazyky na vysokých školách a od roku 2007 se aktivně věnuji překládání. Analýzy a úpravy textů, hra se slovy, lexikologie a stylistika, učení se novým věcem – to vše mě nepřestává bavit…

Od roku 2016 rovněž vedu kurzy osobního rozvoje (tzv. soft skills).

Nabízím přímé jednání bez zprostředkovatele, osobní a individuální přístup, profesionální provedení.

Jsem také instruktorkou pilates.

KVALIFIKACE

KVALIFIKACE

PŘEKLADY A KOREKTURY

PŘEKLADY A KOREKTURY

KURZY SOFT SKILLS

KURZY SOFT SKILLS

KONTAKT

KONTAKT

Kvalifikace

Mgr. Jaroslava Přerovská, MAE

• jmenována soudní tlumočnicí pro anglický jazyk (r. 2016)
• certifikovaná trenérka soft skills – akreditovaný kurz (r. 2016)
• doplňkové studium pro překladatele právních textů (Juridikum),
  Právnická fakulta v Praze, (2015-2016)
• státní překladatelská zkouška z angličtiny (r. 2015)
• několik překladatelských kurzů
• mezinárodní zkouška CPE (Certificate of Proficiency in English),
  úroveň C2 (r. 2012)
• postgraduální studium MAE – MBA, L’Institut Franco-Tchèque
  de Gestion (IFTG) při VŠE Praha a Université Jean Moulin,
  Lyon III (2009-2011)
• mezinárodní zkouška DALF (Diplôme Approfondi de la Langue
  Française), úroveň C1 (r. 2002)
• Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
  obor: angličtina-francouzština (1996-2001)

Překlady a korektury

Překlady:

Překládám mezi angličtinou, francouzštinou, češtinou a slovenštinou. Specializuji se zejména na tyto oblasti:

• právní oblast: obchodní podmínky, smlouvy, stanovy,
  GDPR, odborné posudky
• soudně ověřené překlady: rodné a oddací listy,
  vysvědčení, rozsudky, usnesení, zatýkací rozkazy
• tiskové zprávy, obchodní nabídky
• výroční zprávy
• reklamní a marketingové materiály: produktové
  a propagační texty, webové stránky, letáky

• technická oblast: patenty, technické popisy produktů, uživatelské manuály, tutoriály
• ekonomické texty: analýzy, lidské zdroje, řízení výroby, strategický management, logistika, obchodní korespondence
• vzdělávací a online programy
• fyzioterapie
• jiné: anotace k diplomovým pracím, životopisy, motivační dopisy
• knihy: literatura non-fiction

Korektury:

Nabízím také korektury českých a anglických textů:

• jazykové (kontrola pravopisu, překlepů a terminologie)
• stylistické (slovosled, koheze textu, interpunkce, slovní zásoba)
• formátování textu (rozvržení textu na stránce, jednotná grafická podoba)

a post-editaci strojové textu (MTPE).

Ceny:

Ceny za překlady vycházejí z počtu normostran (NS) zdrojového textu. Jedna normostrana odpovídá 1800 znakům včetně mezer, tj. cca 250 slov.

Zašlete mi text, který chcete přeložit, a já nezávazně provedu přibližnou kalkulaci.

Nejsem plátcem DPH.

Software:

Používám následující CAT nástroje: SDL Trados, memoQ, Memsource.

Kurzy soft skills

Od roku 2016 se aktivně věnuji vzdělávání dospělých v oblasti soft skills (měkkých dovedností).

Lektoruji následující kurzy osobního rozvoje. Školím v češtině a angličtině.

Stress Management (jak pracovat se stresem a předcházet syndromu vyhoření, zdravý životní styl, relaxační techniky)

Kreativita a kritické myšlení (jak spojením kreativity a kritického myšlení dosáhnout inovativnosti)

Osobnostní typologie a Enneagram

Leadership (manažerská autorita, různé styly vedení, vedení porad, úspěšný onboarding, delegování)

Online školení – Prezentační dovednosti, Trénink trenérů a Time Management v rámci online školení na platformě Zoom a MS Teams

Prezentační dovednosti (jak vytvořit nezapomenutelnou a přesvědčivou prezentaci, získat při prezentování sebejistotu, spolupracovat s publikem a zvládat námitky)

Trénink trenérů (osvojení klíčových lektorských dovedností)

Komunikační dovednosti (jak přesvědčit a dosáhnout souhlasu, jak rozpoznat manipulaci a reagovat na ni, asertivní komunikace, zvládání zátěžových situací, vliv rodinných pravidel na náš současný život)

Mindfulness a pozitivní myšlení (vliv zvládání stresu a negativních emocí na pracovní výkon)

Time Management (identifikace zlodějů času, jak změnit návyky a stereotypy, jak eliminovat vyrušení, prokrastinace a time management)

V letech 2017–2022 jsem v rámci projektu Restartuj kariéru s Routou vedla několik běhů úspěšných kurzů: Angličtina pro firemní a obchodní praxi, Angličtina pro finanční praxi a Jak prezentovat v angličtině. Školení probíhalo prezenčně, ale i v online formě na platformě Google Meet.

Spolupracuji se společností SMARTER Training & Consulting.

Kontakt

Mgr. Jaroslava Přerovská, MAE

tel.: +420 604 89 68 29

prelingua@gmail.com

UP

UP

© 2015 – PreLingua.cz